Übersicht


Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albinos und T neg. Albino

1.0 Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albino von 2016 AS-16-118 200

1.0 Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albino von 2016 AS-16-118 200

1.0 Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albino von 2016 AS-16-121 200

1.0 Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albino von 2016 AS-16-121 200

1.0 Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albino von 2016 AS-16-126 200

1.0 Genetik stripe 66% poss. het Tneg. Albino von 2016 AS-16-126 200

0.1 Matrix 100% het Tneg. Albino AS-16-51 350  RESERVIERT

0.1 Matrix 100% het Tneg. Albino AS-16-51 350 RESERVIERT

1.0 genetic stripe 100% het T neg. Albino AS-17-36 210  RESERVIERT

1.0 genetic stripe 100% het T neg. Albino AS-17-36 210 RESERVIERT

1.0 Genetik stripe von 2017 AS-17-40 490  RESERVIERT

1.0 Genetik stripe von 2017 AS-17-40 490 RESERVIERT

0.1 Batik 100% het Tneg. Albino AS-17-54 1150

0.1 Batik 100% het Tneg. Albino AS-17-54 1150