Übersicht


Brongersmai Morphe 2021/22

0.1 Batik 50% doppel het T neg/T positiv Albino Nz.21 AS-21-09  450

0.1 Batik 50% doppel het T neg/T positiv Albino Nz.21 AS-21-09 450

1.0 Batik 50% doppel Het T neg/T positiv Albino Nz.21 AS-21-11  390

1.0 Batik 50% doppel Het T neg/T positiv Albino Nz.21 AS-21-11 390

1.0 007 (Golden eye/Matrix) 50% het T neg. Albino Nz.21 AS-21-20

1.0 007 (Golden eye/Matrix) 50% het T neg. Albino Nz.21 AS-21-20

1.0 Batik 50%doppel het T-/T+Albino Nz.21 AS-21-15  390

1.0 Batik 50%doppel het T-/T+Albino Nz.21 AS-21-15 390

0.1 Batrix 50% het T neg. Albino Nz.21 AS-21-16  610

0.1 Batrix 50% het T neg. Albino Nz.21 AS-21-16 610

0.1 Batrix 66% het T neg. Albino Nz.22 AS-22-26 590

0.1 Batrix 66% het T neg. Albino Nz.22 AS-22-26 590

0.1 Ivory/Batik 66% het T neg. Albino Nz.22 AS-22-27

0.1 Ivory/Batik 66% het T neg. Albino Nz.22 AS-22-27

0.1 T neg. Albino Nz.22 AS-22-28 450 Reserviert

0.1 T neg. Albino Nz.22 AS-22-28 450 Reserviert

0.1 Batrix 66% het T neg. Albino Nz.22 AS-22-30 590

0.1 Batrix 66% het T neg. Albino Nz.22 AS-22-30 590

1.0 Ivory T neg. Albino Nz.22 AS-22-34

1.0 Ivory T neg. Albino Nz.22 AS-22-34

1.0 T neg. Albino Nz.22 AS-22-36 390 Reserviert

1.0 T neg. Albino Nz.22 AS-22-36 390 Reserviert

0.1 100% het T neg. Lavender Albino Nz.22 AS-22-42 190

0.1 100% het T neg. Lavender Albino Nz.22 AS-22-42 190

0.1 T neg. Albino Batik AS-22-85

0.1 T neg. Albino Batik AS-22-85

1.0 High white Golden eye 50% het T neg. Albino AS-21-17 990

1.0 High white Golden eye 50% het T neg. Albino AS-21-17 990